Kik

Ouderraad

Op De Vlieten zijn wij erg blij met onze enthousiaste ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team in de voorbereiding van feesten en allerlei activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, kerstbuffet, bedankborrel hulpouders en afscheidsavond groep 8. Ook organiseert de Ouderraad jaarlijks een informatieve ouderavond en draagt zij zorg voor het innen van de jaarlijkse ouderbijdragen.

 

 

Privacyverklaring voor Stichting Ouderactiviteiten OBS De Vlieten

1) Waarborgen Privacy

Bij de uitvoering van alle taken van de Ouderraad gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

2) Toestemming

Uw kind(eren) gaat/ gaan naar OBS De Vlieten. Wij gaan er, zonder tegenbericht, vanuit dat u instemt met onze privacyverklaring.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de Privacyverklaring van Stichting Ouderactiviteiten OBS De Vlieten, kun u de directeur van de school benaderen.

Om directe lijnen te houden, worden de OR-vergaderingen bijgewoond door de plaatsvervangend directeur. Uw vragen, opmerkingen en ideeën kunt u altijd kwijt bij de leden van de ouderraad. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad.  U kunt zich aanmelden bij een ouderraadslid.

 

Hieronder treft u de samenstelling van de ouderraad aan.

Naam

 

Christel 

 

Esther 

 

Susanne 

 

Corine 

 

Nadjet

 

Marjolein

 

Miranda 

 

Kitty