Kik

Ouderraad

Op De Vlieten zijn wij erg blij met onze enthousiaste ouderraad (OR). De ouderraad ondersteunt het team in de voorbereiding van feesten en allerlei activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, kerstbuffet, bedankborrel hulpouders en afscheidsavond groep 8. Ook organiseert de Ouderraad jaarlijks een informatieve ouderavond en draagt zij zorg voor het innen van de jaarlijkse ouderbijdragen/schoolreisgelden

 

Om directe lijnen te houden, worden de vergaderingen bijgewoond door de plaatsvervangend directeur. Uw vragen, opmerkingen en ideeën kunt u altijd kwijt bij de leden van de ouderraad. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad.  U kunt zich aanmelden bij een ouderraadslid.

 

Hieronder treft u de samenstelling van de ouderraad aan.

Naam

 

Christel 

 

Esther 

 

Susanne 

 

Corine 

 

Nadjet

 

Marjolein

 

Miranda 

 

Kitty