Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert een aantal maal per jaar en is voor ons een belangrijke gesprekspartner. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting en leeropbrengsten aan de orde. 
Zo denkt de MR mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.

 

Samenstelling

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 5 personen:

 

Jolanda Monna

(ouder)

Marvin Siepman

(ouder)

Jeroen Brand

(ouder)

Wouter Jansen

(personeelslid)

Linda van Uffelen

(personeelslid)

 

Ik ben Jolanda Monna. Samen met mijn man Martijn en onze drie kinderen wonen we vlakbij school. Daniel zit op de middelbare school, Julian in groep 7 en Elio in groep 4. Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener en verpleegkundige. Met die combinatie werk ik als zelfstandig ondernemer: veelal met kinderen die lichamelijke en/of psychische uitdagingen hebben om ouders te ontlasten in de zorgen die zij hebben, bij hen thuis maar ook bij ons thuis in de vorm van logeren. Soms werk ik een tijdje in een coördinerende of coachende rol in zorgteam. Dit werk kan ik, omdat ik samen met cliënten en organisaties de werktijden bepaal, goed combineren met m’n gezin. Verder geniet ik van sporten: no contact kickboksen, stukje hardlopen, wandelen in de natuur en van veel gezelligheid met familie en vriendinnen. Inmiddels zit 1 jaar in de MR en mag ik de komende twee schooljaren nog lekker meepraten en denken over van alles wat met de Vlieten te maken heeft.Vind je het ook leuk om jouw ideeën over de vlieten te delen? Kom dan naar de klankbordbijeenkomsten. Waar jouw mening telt en we met jullie ideeën de Vlieten nog mooier maken. De notulen van de bijeenkomst worden besproken met René en de MR leden.

 

Hoi ik ben Marvin Siepman, getrouwd met Danielle en vader van Jasper (groep 6), Louise (groep 4) en Lotte (groep 2). Jasper en Louise zijn geboren in Londen, en we zijn in 2018 terug naar De Lier verhuisd. Daniëlle heeft vroeger ook op de Vlieten gezeten, en Oma Ineke is heel lang juf van groep 1 & 2 geweest op de Vlieten.Het leek me leuk om iets te doen voor de school, om zo de nieuwe directeur René en het team bij te staan vanuit de MR en natuurlijk met de nieuwbouw in het vooruitzicht.

 

Ik ben Jeroen Brand, getrouwd met Linda en samen hebben wij 3 kinderen: Mats (12 jaar in groep 8), Ilse (10 jaar in groep 7) en Olaf (bijna 8 jaar in groep 5). In het dagelijks leven beheer ik beleggingsfondsen met daarin aandelen van duurzame bedrijven. Dit doe ik bij de Amerikaanse vermogensbeheerder Neuberger Berman in ons kantoor in Den Haag. In mijn vrije tijd speel ik graag volleybal, tennis, bordspellen of gitaar. Iedereen wil een mooie toekomst voor zijn of haar kinderen en een goede basisschool met een fijne sfeer is daarbij heel belangrijk. Daarom vind ik het goed dat de school met leraren en ouders samenwerken voor het beste resultaat. Ik draag hier binnen de MR graag een steentje aan bij, zeker ook met de geplande nieuwbouw van de school in de komende jaren in het vooruitzicht.

 

               

Wouter Jansen                        Linda van Uffelen

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt

via: mr@devlieten.nl.Dan kunnen we rekening houden met uw komst. 

 

Vergaderdata

12 oktober

23 november

11 januari

29 februari

16 mei

27 juni

 

Inbrengen

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen, waarvan u vindt dat die besproken moeten worden in het belang van de kinderen, ouders of school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@devlieten.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenshaps Raad (GMR)

Binnen West Openbaar Onderwijs is de medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraakd (GMR). In de GMR worden zaken besproken die alle scholen binnen ons bestuur betreffen. Namens onze school zitten Marvin en Linda daarin.