Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert een aantal maal per jaar en is voor ons een belangrijke gesprekspartner. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting en leeropbrengsten aan de orde. 
Zo denkt de MR mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.

 

Samenstelling

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 personen.

Namens de ouders zijn dit:

Kim Ouwekerk (moeder van Isa)

Ruud van Geest

(vader van Fien en Lilly en Jet)

Annie van der Lans

(Namens het team)

Linda van Uffelen

(Namens het team)

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt

via: mr@devlieten.nl.Dan kunnen we rekening houden met uw komst. 

 

Vergaderdata

04 oktober

29 november

28 maart

16 mei

27 juni

 

Inbrengen

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen, waarvan u vindt dat die besproken moeten worden in het belang van de kinderen, ouders of school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@devlieten.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenshaps Raad (GMR)

Binnen West Openbaar Onderwijs is de medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraakd (GMR). In de GMR worden zaken besproken die alle scholen binnen ons bestuur betreffen.