Groene School

Werken in de natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen, creativiteit en sociale ontwikkeling. Binnen ons onderwijs proberen wij daarom onze leerlingen zoveel mogelijk met de echte natuur in aanraking te laten komen. Wij zorgen ervoor dat leerlingen spelenderwijs kennismaken met natuur, planten, dieren, milieu, ecosystemen, duurzaamheid en energie. Hierbij stimuleren wij onderzoekend gedrag. Onze groene school is uitgewerkt in de volgende vier thema's:

1. De Groene leerlijn.

In onze schoolgids kunt u teruglezen hoe deze leerlijn er uitziet. In alle groepen worden er diverse practicumlessen gegeven en gaan de kinderen op excursies. Hiernaast zijn er ook nog schoolbrede activiteiten zoals de Groene schooldag, de tuinvogeltelling en de dieren logeerweek.

 

2. Duurzaamheid

Onder duurzaamheid verstaan wij als school dat wij er samen voor zorgen dat wij de toekomst van ons milieu veilig stellen zodat ook onze (toekomstige) kinderen hier van kunnen blijven genieten. Wij werken hier actief aan door o.a. te besparen op papier, te recyclen en zuinig om te gaan met energie.

 

3. Gezonde voeding

De productie van voedsel vraagt veel van de wereld. Hoe dichter wij blijven bij de schijf van vijf hoe minder belastend het is voor het milieu. Daarom staan wij als school achter gezonde voeding. Wij vragen onze ouders hier aan mee te werken door het meegeven van een gezond tussendoortje en ook gezond te trakteren.

 

4. Groene schoolomgeving

Een groene schoolomgeving draagt bij aan het welbevinden van onze leerlingen. Groene schoolpleinen dragen bij tot meer bewegen en ontdekkend leren. Het is daarom een grote wens van ons om onze schoolpleinen te vergroenen. Dit is dan ook één van onze huidige speerpunten.