Op de boerderij
 

Ouderraad

Wij zijn erg blij met onze enthousiaste ouderraad (OR). De OR bestaat dit jaar uit: Marjolein (voorzitter), Amanda (penningmeester), Nathalie, Corine, Nadjet, Erica, Atika en Linda.

 

 

Ondersteuning

De OR is voor ons onmisbaar binnen onze school. De ouders leveren samen met onze leerkrachten een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van feesten en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest, het kerstfeest en de afscheidsavond van groep 8. Zonder de hulp van de ouderraad zouden deze feesten niet georganiseerd kunnen worden.

 

Onze actieve ouderraad doet echter veel meer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
coördineren van het luizenpluizen, de extra schoonmaakavonden en het
versieren van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt alle ouders gevraagd op welke manier zij willen helpen.

 

Klassenouder
Iedere groep heeft een klassenouder (dit is tegelijkertijd een ouderraadslid). Een klassenouder is een belangrijke schakel tussen de leerkracht(en) en de ouders van een groep. De klassenouder verstrekt soms informatie van de leerkracht en/of school aan de ouders wanneer deze informatie op het allerlaatste moment beschikbaar is. Ook geeft de klassenouder signalen vanuit de groep door aan de leerkracht(en).

De klassenouder helpt ook bij het kerstdiner.

Ouderbijdrage

De OR draagt zorg voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

Privacy

We hebben een privacyverklaring (tekst is downloadlink) opgesteld, waarin u kunt lezen hoe we met de gegevens van u en uw kind omgaan binnen onze school en stichting.