Schoolbestuur

De Vlieten verzorgt samen met zes andere basisscholen het openbare basisonderwijs in de dorpskernen in de gemeenten Westland en Midden-Delfland. Deze scholen vallen onder Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW).

 

De Savornin Lohmanstraat 1     Postbus 154

2672 BB Naaldwijk                  2670 AD Naaldwijk

 

telefoon

: 0174 – 628572

e-mail : info@openbaaronderwijswestland.nl
website

:  www.openbaaronderwijswestland.nl

 

 

 

Bestuur en toezicht zijn via aparte organen gescheiden, namelijk het college van bestuur en de raad van toezicht. Daarbij is het college van bestuur het bevoegd gezag en treedt de raad van toezicht op als intern toezichthouder. Een raad van toezicht bewaakt de hoofdlijnen van beleid. Een college van bestuur kan zeer slagvaardig handelen omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid.

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de Stichting ligt bij de voorzitter college van bestuur, de heer J.M.A. van den Broek.

De raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland komt circa zes keer per jaar bijeen. De leden van de raad van toezicht zijn benoemd op basis van persoonlijke deskundigheid. De voorzitter is mevrouw J. Looije. De andere leden zijn de heer Guido Bindels, de heer P.J. van den Burg, mevrouw L.A.M. Zeestraten en de heer M.R.A. Dekker.

 

 

Openbaar Onderwijs Westland: Eigen kracht als basis

 

De openbare basisscholen in het Westland en Midden-Delfland willen kwalitatief goed en uitdagend onderwijs bieden aan ieder kind, uitgaand van eigen kracht en keuzes.

 

Onze droom en inspiratiebron is dat elk kind na het verlaten van één van de openbare basisscholen zegt:

 

Ik heb een leuke schooltijd gehad,

heb veel geleerd, alleen maar ook samen met anderen;

en ik heb het vertrouwen dat ik in de toekomst kan bereiken wat ik wil.

 

Onze kernwaarden zijn: inspirerend, samen, zelfbewust, ontwikkelingsgericht, open en ondernemend.

Wilt u meer weten over de ambitie van Stichting Openbaar Onderwijs Westland dan kunt u het volledige ambitiedocument 2015-2019 “Vanuit eigen kracht als basis” vinden op onze website www.openbaaronderwijswestland.nl.