Nieuws

24 januari 2023

Thank you!

Afgelopen december heeft Anouk 130 euro ingezameld tijdens een door haar georganiseerd 'Gemaskerd bal'. Vandaag bestellen meester Richard en Anouk daar Engelse boeken van voor in onze eigen schoolbibliotheek. Anouk, thank you!

Preview foto