Leerzame websites

(Voor)lezen

  • Groepen 1/2

Voor de kinderen uit groep 1 en 2 (en hoger ?) is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen worden. Dit kan natuurlijk met een echt prentenboek, maar op www.youtube.nl zijn ook veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm gewoon voorleesboeken in en u krijgt allerlei mooie boeken te zien.

 

  • Groepen 3 t/m 8

We vinden het belangrijk dat de kinderen ELKE dag oefenen met technisch lezen. Het lezen van losse woorden, die steeds moeilijker en/of sneller kunnen, gaat heel goed met behulp van www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer

Hier komen woordjes voorbij, die de kinderen moeten lezen. De snelheid kan worden aangepast en er zijn allerlei categorieën, zodat ook gelijk de spelling geoefend wordt.

 

Een leuke website is www.leestrainer.nl Oefeningen vanaf groep 1.

 

Spelling en taal

  • Groep 1/2

Op www.schooltv.nl zijn er veel leerzame filmpjes te vinden.

Bijvoorbeeld Leesdas Lettervos, Koekeloere of Huisje, Boompje Beestje,

  • Groepen 3 t/m 8

Op www.spellingoefenen.nl kunnen kinderen dictees maken maar ook leuke spelletjes spelen.

 

Rekenen

  • Groepen 3 t/m 8

Op www.redactiesommen.nl kunnen de kinderen zelf hun groep en de moeilijkheidsgraad aanklikken. Het programma geeft ook aan of de som goed is of niet. Verder kan er ook geoefend worden op de volgende websites:

www.rekentoppers.nl

www.tafelsoefenen.nl

 

 

Begrijpend lezen

  • Groepen 3 t/m 8

Op www.oefenplein.nl/begrijpendlezen staan gratis teksten die geoefend kunnen worden. Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten zoeken en (laten) maken.

 

Overige websites

www.topomania.net                           (Topografie)

www.jmonline.nl                                (Verzameld lesmateriaal vanaf groep 1) www.wijzeroverdebasisschool.nl         (Verzameld lesmateriaal vanaf groep 3)

www.evenoefenen.nl                         (Verzameld lesmateriaal vanaf groep 3)

www.kids4cito.nl                               (Oefenen voor o.a. de eindtoets groep 8)

www.spelletjesplein.nl                       (rekenen, taal, werkwoorden, totografie)

 

https://schooltv.nl/programma/clipphanger/   (Voor groep 7 en 8 worden allerlei onderwerpen op een erg leuke en duidelijke manier uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan breuken, procenten, inhoud en (werkwoord) spelling)