Interculturele vorming

Als openbare school maken wij geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en we veroordelen elkaar niet.
Wij verwachten van alle leerlingen en ouders dit principe te accepteren en te ondersteunen.

LEVO

Vanaf groep 3 bieden wij onze leerlingen Levensbeschouwelijke Vorming (LEVO) aan. Tijdens LEVO maken de kinderen kennis met verschillende godsdiensten en
de invloeden daarvan op onze cultuur. Tegelijkertijd worden leerlingen uitgedaagd hun eigen
levensbeschouwelijke vragen te stellen en hierover hun gedachten te vormen.
Kinderen die hieraan niet deelnemen, gaan tijdens de LEVO naar een andere groep.

 

Intercultureel feest

Ieder jaar vieren wij een intercultureel feest. In de afgelopen jaren hebben wij het Suikerfeest, Diwahli, het lichtjesfeest en Keti Koti gevierd.