Dit is De Vlieten!

De Vlieten is een groene school. Door actief bezig te zijn met natuur, milieu en duurzaamheid leveren wij als school een positieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

 

Als openbare basisschool maken wij geen onderscheid in geloof, afkomst, geaardheid of maatschappelijke positie. Iedereen is welkom en wij veroordelen elkaar niet. Wij verwachten van alle leerlingen en ouders dit principe te accepteren en te onderschrijven.

 

Iedereen is uniek. Dit betekent dat wij erkennen en respecteren dat er verschillen zijn in de capaciteiten en kwaliteiten van onze leerlingen. Wij gaan positief om met deze verschillen. Wij geloven erin dat het goed is om elkaar te helpen waar nodig en dat we veel van elkaar kunnen leren. Dit alles heeft geresulteerd in ons missiestatement: “Samen groeien".