Contact

OBS De Vlieten
Anjer 2

2678 PB De Lier
Tel.: 0174 514 258
E mail: devlieten@stoow.nl

 

Meerscholendirecteur: Richard van der Worm

Locatieleider: Sanne van Ingen