Kik

Jaaragenda

14 juli t/m 26 augustus 2018
Zomervakantie
Fijne vakantie allemaal!
27 augustus 2018
1e schooldag 2018-2019
29 augustus 2018
Luizencontrole
3 september 2018
Inloop SKT
3 t/m 14 september 2018
Kennismakingsgesprekken
7 september 2018
Schoolreis groepen 3 t/m 6
11 september 2018
Schoonmaakavond kleutergroepen
17 september 2018
Inloop Adfysio
Inloop om 11.00 uur.
20 september 2018
Algemene informatieavond
21 september 2018
Marge-middag
Kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
3 t/m 5 oktober 2018
Kamp groepen 7 & 8
3 oktober 2018
Start Kinderboekenweek
4 oktober 2018
Dierenvriendjespad groepen 1/2
8 oktober 2018
Inloop SKT
Inloop vanaf 08.30 uur.
10 oktober 2018
Boekenmarkt Kinderboekenweek
11 oktober 2018
Boekenmarkt Kinderboekenweek
12 oktober 2018
Voorstellingen Kinderboekenweek
22 t/m 26 oktober 2018
Herfstvakantie
31 oktober 2018
Kabouterpad groepen 1.2
31 oktober 2018
Luizencontrole
5 t/m 16 november 2018
Voortgangsgesprekken
Inschrijven via Digiduif.
7 november 2018
Viering intercultureel feest: Diwali
9 november 2018
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
16 november 2018
Lootjes trekken voor de surprises
Groepen 5 t/m 8.
19 november 2018
Inloop Adfysio
Inloop vanaf 11.00 uur.
5 december 2018
Sinterklaas
19 december 2018
Open podium 1
20 december 2018
Kerstdiner
21 december 2018
Margemiddag
Om 12.00 uur start de Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 7 januari 2019
Kerstvakantie
8 januari 2019
1e schooldag 2019
10 januari 2019
Start workshopronde 1
14 januari 2019
Start Cito-toets periode
24 januari 2019
Studiedag team, kinderen vrij.
26 t/m 27 januari 2019
Vogeltelling
31 januari 2019
Open avond voor "nieuwe" ouders
1 februari 2019
Open dag voor "nieuwe"ouders
6 februari 2019
Adviesgesprekken groep 8
15 februari 2019
Warme Truiendag
18 t/m 22 februari 2019
Dieren in de klas
Deze week krijgt iedere groep een dier te logeren.
22 februari 2019
Rapporten gaan mee
22 februari 2019
Marge middag
25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvakantie
4 t/m 15 maart 2019
Rapportgesprekken
4 maart 2019
Inloop SKT
Inloop vanaf 08.30 uur.
6 maart 2019
Luizencontrole
14 maart 2019
Algemene ouderavond
18 t/m 22 maart 2019
Week van de Lentekriebels
3 april 2019
Vooradvies groep 7
4 t/m 5 april 2019
Fietsexamen groep 7
8 t/m 12 april 2019
Kijkweek
Via Digiduif kunt u zich t.z.t. inschrijven voor het bijwonen van een les.
10 april 2019
Voorronde voetbaltoernooi.
12 april 2019
Koningsspelen?
17 april 2019
Finale voetbaltoernooi
19 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
8 mei 2019
Luizencontrole
9 mei 2019
Start workshopronde 2
21 mei 2019
Boswachterspad groep Viseen
23 mei 2019
Boswachterspad groep Vogels
29 mei 2019
Studiedag team, kinderen vrij
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart
5 juni 2019
Groene schooldag onderbouw
10 juni 2019
2e Pinksterdag, kinderen vrij
11 juni 2019
Start Cito-toets periode
12 juni 2019
Groene schooldag bovenbouw
1 juli 2019
Inloop SKT
12 juli 2019
Rapporten mee
15 t/m 19 juli 2019
Deze week Rapportgesprekken voor groep 2
16 juli 2019
Afscheidsavond groep 8
17 juli 2019
Afscheidsdag groep 8
19 juli 2019
Margemiddag
Kinderen om 12.00 uur vrij.