Actueel

Zomervakantie

13 juli 2018 - De school is gesloten vanwege de zomervakantie. Op maandag 27 augustus zullen de lessen hervat worden.
Verkeersplein onthuld

Verkeersplein onthuld

02 juli 2018 - Vandaag is het nieuwe verkeersplein voor onze kleuters geopend. Het plein ziet er fantastisch uit met een rotonde,zebrapaden, bushalte en tankstation. Dit is een geschenk aan de school van De Vrienden van De Vlieten. Namens onze leerlingen willen wij de Vrienden hier hartelijk voor bedanken!

Donatie Habbekrats

25 juni 2018 - Onze school heeft een donatie van €1000,- ontvangen van kringloopwinkel Habbekrats. Dit budget is bestemd voor onze vlindertuin. Wij willen Habbekrats hiervoor ontzettend bedanken!  

Staking 12 september

25 juni 2018 - Er is voor onze regio een nieuwe stakingsdag aangekondigd op woensdag 12 september 2018. Deze dag maakt onderdeel uit van de estafette staking die eerder dit jaar begonnen is. De provincies Zuid-Holland en Zeeland sluiten op deze dag de estafette af, met een grote manifestatie in Rotterdam. Er is juist voor deze regio’s gekozen omdat hier de tekorten wellicht momenteel het meest voelbaar zijn. De stakingen zijn begonnen met een claim van 1,4 miljard euro. Inmiddels is er een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en het verbeteren van de salarissen. Dit is echter nog niet voldoende. De salarissen blijven structureel achter bij de salarissen uit het VO en de markt. Het beroep blijft mede hierdoor onaantrekkelijk. De staking heeft als doel om dit tij te keren, het lerarentekort terug te dringen en alle kinderen een gekwalificeerde leerkracht te blijven gunnen. Of onze school ook daadwerkelijk dicht zal zijn op 12 september moet nog onderzocht worden. Eerst zal de stakingsbereidheid van het team in kaart gebraxcht moeten worden.

Reacties Suikerfeeest

22 juni 2018 - Vanuit onze leerlingen en ouders hebben wij zeer positeve reacties mogen ontvangen omtrent het Suikerfeest. Helaas bleken er op internet wat negatieve reacties te circuleren van buitenstaanders. Hieronder de reactie die wij als school naar de desbetreffende nieuwssite hebben verzonden:

 
Als school zijn wij verbaasd over de reacties die wij hebben mogen ontvangen omtrent het krantenartikel over het Suikerfeest. Wij voelen ons dan ook geroepen om éénmalig te reageren. Als openbare school is het onze doelstelling om onze leerlingen een goed beeld te geven van de huidige maatschappij. In die maatschappij hebben we te maken met verschillende levensovertuigingen. Als school besteden wij aandacht aan al deze geloven. Dit doen wij door o.a. ieder jaar een intercultureel feest te vieren.  In onze visie staat respect op een zeer prominente plaats. Dit houdt in dat wij onze kinderen goed leren omgaan met verschillen en dat het dus niet uitmaakt waar je vandaan komt, welke seksuele voorkeur iemand heeft of welk geloof die persoon aanhangt. Kijkend naar de gegeven reacties worden wij als school gesterkt in het feit dat het aanleren van een respectvolle houding zeer nodig is. Bedankt hiervoor.

Nieuwe methode taal/spelling

22 juni 2018 - Dit schooljaar hebben we in groep 3 een nieuwe taal/spelling methode ingevoerd; Lijn 3. Komend schooljaar zullen we ook in de hogere groepen een nieuwe taal/spelling methode invoeren; Taal actief. Dit is een flinke investerig omdat we de methode niet gefaseerd maar direct in één keer zullen invoeren.

ICT

20 juni 2018 - Binnenkort zullen we alle tablets terugsturen naar de leverancier. Door de slechte kwaliteit hebben we hier in de groepen veel hinder van ondervonden. In het nieuwe schooljaar zullen we gaan werken met Chromebooks. De huidige groep 6 zal digitaal blijven werken. Ieder kind heeft hier zijn eigen tablet ter beschikking. De kinderen van de huidige groep 4 zullen komend schooljaar ook digitaal gaan. Naar verwachting zal begin 2019 een derde groep volgen. Dit betreft dan de huidige groep 5.
Terugblik: Suikerfeest

Terugblik: Suikerfeest

15 juni 2018 - Bij ons op school komen er in de loop der jaren in de lessen, vele geloven en levensovertuigingen voorbij. Deze week was het einde van de ramadan een aanleiding voor gastlessen in de groepen over deze periode en het afsluitende Suikerfeest.  Ouders en ook een oud leerling gaven presentaties over dit deel van hun geloof. Afsluitend werden de kinderen getrakteerd op soep en heerlijke hapjes die normaal gesproken pas na afsluiting op het Suikerfeest verschijnen. Om alles op tijd af te hebben, was er zelfs een ouder die pas om 4.00 uur ’s nachts uit de keuken was vertrokken. Een geweldige inzet, die zeker door de kinderen en leerkrachten werd gewaardeerd.

 

Mede door het vieren van culturele feesten proberen we de kinderen begrip bij te brengen voor de wijzen waarop mensen in het leven staan. We hopen hiermee de open en begripvolle houding te kweken die we hard nodig hebben in onze samenleving. Ontwikkeling van een eigen kijk op de wereld, waarbij je kunt accepteren dat er ook mensen zijn die jouw kijk niet delen, is de basis voor een harmonieuze samenleving.

 

Terugblik: Groene schooldag

Terugblik: Groene schooldag

15 juni 2018 - Elk jaar houden wij een ‘groene schooldag’. Natuurlijk wordt er ook op allerlei andere momenten aandacht besteed aan de natuur om ons heen, maar op deze dag is dat schoolbreed. Iedereen zoekt de natuur op.

Van groep 1 tot en met 8, zijn alle kinderen op de ‘groene schooldag’bezig met de natuur en onze leefomgeving. dat kan van alles zijn. Eén groep leert wat het inhoud om schaapsherder te zijn, andere groepen doen onderzoek naar waterdiertjes, vogels en plantjes in de Broekpolder, er wordt een GPS tocht gedaan waarbij bomen worden bestudeerd in het Staelduinse Bos en de jongste kinderen onderzoeken de schoolomgeving en werken met natuurmateriaal, ondersteund door kinderen uit groep 8.

Dit alles op de mooiste dag van de week, dus ‘zon en groen; moet je doen! ‘